ด้วงหนวดยาว…มหันตภัยร้าย ที่คอยซ้ำเติมชาวไร่อ้อย

25 พ.ค.

แม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในยุคที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว แต่กระนั้นปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยยังต้องเผชิญปัญหาการระบาดของ “ด้วงหนวดยาว” เข้าทำลายอ้อยสร้างความเสียหายและทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขยายวงกว้างขึ้น จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าในพื้นที่ราชบุรี กาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกอ้อยถูกทำลายไปแล้วหลายหมื่นไร่ ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตอ้อยลดลงกว่า50% หากไม่เร่งควบคุมมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอาจลุกลามไปยังแหล่งปลูกอ้อยอื่นๆ และกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยเป็นแน่
นอกจากนี้พบว่าในดินร่วนปนทรายด้วงหนวดยาวจะเข้าทำลายสูงกว่าแปลงที่เป็นดินเหนียว และแปลงปลูกที่มีการให้น้ำจะมีผลต่อการพัฒนาวงจรชีวิตของด้วงหนวดยาว ซึ่งจะพบด้วงหนวดยาวทุกวัยในแปลงเดียวทั้งหนอนและตัวเต็มวัย รายงานปีการผลิต 2558/59 ในพื้นที่กาญจนบุรี มีการปลูกอ้อยราว 7.5 แสนไร่ ส่วนราชบุรี มีการปลูกอ้อย ประมาณ 2 แสนไร่ จากรายงานของกรมวิชาการเบื้องต้นพบว่าอ้อยที่ถูกด้วงหนวดยาวเข้าทำลายจะทำให้ผลผลิตลดลงในอ้อยปลูกประมาณ 43% และอ้อยตอเสียหายกว่า 50% ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถไว้ตออ้อยได้ และกระทบต่อปริมาณอ้อยที่เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ทั้งน้ำหนักอ้อยและเปอร์เซ็นต์ความหวาน ที่สำคัญยังทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงค่อนข้างมาก
การควบคุมพึงกระทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือชีวภาพ วิธีที่ดียั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคมากที่สุดก็ชีวภาพ นั้นคือใช้เชื้อโรคของแมลง(ตัวห้ำตัวเบียน)มาควบคุมการระบาดของแมลงนั้นเอง คัทอ๊อฟ(บิวเวอร์เรีย) และ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับ นำมาควบคุมการระบาดของด้วงหนวดยาวในแปลงอ้อย โดยผสมร่วมกับไทเกอร์เฮิร์ป สมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมของขมิ้นชัน กานพลู ตะไคร้หอม หัวไพลและฟ้าทลายโจร ในอัตรา 250 กรัม ต่อ คัทอ๊อฟ(บิวเวอร์เรีย) 500 กรัม +ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) 500 กรัม และซิลิซิค แอซิค(สารเพิ่มความแข็งให้ลำต้นและใบ) 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร สลับไบโอแทค(บาซิลลัส ธูริงเจนซิส) 500 กรัม ควบคุมหนอนวัยเด็กก่อนเข้าดักแด้ โดยฉีดพ่นเว้นห่างกัน 2-3 วัน/ครั้ง ทำซ้ำ 2-3 ครั้งโดยห่างกัน 7 วัน/ครั้ง จนอาการระบาดลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนระยะการฉีดพ่นจาก 7 วัน/ครั้ง เป็น 15 วัน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสมควบคุมการระบาดของหนอน เกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ http://www.thaigreenagro.com
เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: