วิธีการหมักขยาย 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพใช้ง่าย ได้ประหยัดต้นทุน อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จกับการวิจัยและพัฒนา

6 มิ.ย.

และแล้วพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มให้การยอมรับกับ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพมากขึ้นแล้วนะครับ สำหรับจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย เพื่อนใหม่พี่น้องเกษตรกร ที่สามารถทดแทนการใช้สารเคมีปราบโรคแมลงเพลี้ยหนอนราไรได้เป็นอย่างดี มีการสอบถามข้อมูลถึงวิธีการใช้งานว่าสามารถใช้แบบใดได้บ้าง มีข้อจำกัดในการเก็บรักษาหรือไม่
ก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการชี้แจงเป็นเรื่องๆ ไปแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นขอชี้แจงที่มาที่ไปเสียก่อนว่า 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพนี้ก็คือรูปแบบพัฒนาการที่นำเอาเจ้า บีทีชีวภาพ, พลายแก้ว, ทริปโตฝาจ, เมธาไรเซียม ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรค แมลง เพลี้ย หนอน รา ไร ต่างๆ ซึ่งพระเอกที่มีชื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์ก็ประกอบไปด้วย บิวเวอร์เรีย (Beauveria Basiana spp.) และ เมธาไรเซียม (Metarhizaium Anisopliae spp.), บาซิลลัส ซับธิลิส (Bacillus Subthilis spp.) , บาซิลลัส ธูริงจิเอนสิส (Bacillus Thuringiensis spp.) และ ไตรโคเดอร์ม่า (Tricoderma Harzianum spp.) นำมาอาบน้ำประแป้งแต่งตัว และฝึกระเบียบวินัยให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐที่เขากำหนดหรือต้องการนั่นเองครับ ถ้าเปรียบเหมือนคนเราก็ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เตรียมพร้อมฝึกปรือให้ร่างกายสมบุกสมบัน พร้อมที่จะฟันฝ่าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเต็มที่สุดความสามารถนั่นแหละครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้พวกเราชาวเกษตรปอลดสารพิษเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และส่งต่อความภาคภูมิใจไปสู่พี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น เป็นการตอกย้ำเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษให้มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น สามารถนำไปจดทะเบียนรับรองสัญลักษณ์ GAP, Q, Organic Thailand และมาตรฐานอื่นๆได้ ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพก็จะผ่านการจดทะเบียนรับรอง IFOAM อีกสถาบันหนึ่ง นั่นหมายถึงผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษสามารถที่จะเอาไปการันตีในระดับต่างประเทศได้ด้วยครับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพหลังผ่านมาตรฐานต่างๆที่หลากหลาย จนมาถึงมือพี่น้องเกษตรกรนี้ก็ถือว่าทุกอย่างจัดเต็มนะครับ จำนวนเชื้อภายในกระป๋องนั้นสำหรับ, ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis spp.) 1 x 109 cfu/g, คัทออฟ (Beauveria Bassiana spp.) 1 x 109 cfu/g, ฟอร์แทรน (Metarhizium Annisopliae spp.) 1 x 109 cfu/g, อินดิวเซอร์ (Tricoderma Harzianum spp.) 2 x 108 cfu/g และ ไบโอแทค (Bacillus Thuringiensis spp.) 9.9 x 1010 cfu/g ความเข้มข้นของปริมาณสปอร์ที่ต้องได้มาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดทุกปกระป๋อง และจะต้องให้พร้อมต่อการตรวจสอบย้อนกลับได้อีกด้วย
จำนวนสปอร์ที่มากมายและเข้มข้นนี้เองจึงทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพในอัตราเพียง 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรนำไปฉีดพ่นป้องกันเพลี้ย หนอน แมลง ราและไร ได้แบบประหยัด ปลอดสารพิษ พิชิตต้นทุน และไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ด้อยประสิทธิภาพลง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุดก่อนที่ต้องใช้ถึง 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ซึ่งผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทีย์ชีวภาพนั้นสามารถตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรได้รอบด้านโดยไม่ต้องหันกลับไปใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชที่มีสารพิษตกค้างแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเชื้อแบคทีเรีย รา โรคพืชรบกวนก็ใช้ อินดิวเซอร์ (Tricoderma Harzianum spp.) และ ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis spp.)เป็นตัวช่วย มีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ก็ใช้คัทออฟ (Beauveria Bassiana spp.) มีปัญหาเรื่องปลวกร้ายทำลายอาคารบ้านเรือน เรื่องเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ก็ใช้ ฟอร์แทรน (Metarhizium Annisopliae spp.) เข้ามาช่วย หรือมีปัญหาเรื่องหนอนโดยตรง ก็ใช้ ไบโอแทค (Bacillus Thuringiensis spp.) ทั้ง 5 เสือนี้สามารถที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เกือบสมบูรณ์แบบ ถ้ามีความรู้ ความชำนาญประสบการณ์ด้านการเกษตรเข้ามาผนวกเสริมเข้าไป
นอกจากรูปแบบและวิธีการใช้อย่างสะดวกสบายในอัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรแล้ว 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพยังสามารถที่จะหมักขยายผ่อนคลายต้นทุนให้เบาบางลงไปได้อีก ช่วยลดภาระพีน้องเกษตรกรไม่ต้องเอาต้นทุนมาจมอยู่กับปัจจัยด้านการผลิตให้มากเกินำไป การขยายก็ต้องแยกเป็นสองกลุ่มนะครับ เพราะ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพนั้นมีทั้งกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อ “รา (Fungi)” และกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อ “แบคทีเรีย (Bacteria)” กลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์ในรูปเชื้อราคือ อินดิวเซอร์ (Tricoderma Harzianum spp.), คัทออฟ (Beauveria Bassiana spp.), และ ฟอร์แทรน (Metarhizium Annisopliae spp.) เสือ 3 ตัวแรกนี้จะหมักขยายเหมือนกันคือ ใช้แป้งข้าวโพด (หรือแป้งมัน, แป้งข้าวเหนียว, แป้งข้าวจ้าว) ในอัตรา ½ กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ต้มเคี่ยวจนเดือดประมาณ 15-20นาที ดูให้เป็นน้ำราดหน้า ทิ้งไว้ให้อุ่นๆ หรือเย็น แล้วนำผงสปอร์ของจุลินทรีย์แต่ละชนิดเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่ง ไม่หมักขยายรวมกันนะครับ!!! ใส่ลงไปในอัตรา 100 กรัม ปิดฝาหม้อตั้งทิ้งไว้ 3 -7 วัน รอจนเชื้อเดินเต็มผิวหน้า แล้วก็นำมามาใช้ในอัตรา 100 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นแดดอ่อนครับ
ส่วนเสือ 2 ตัวที่เหลือคือ ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis spp.) และ ไบโอแทค (Bacillus Thuringiensis spp.) นี้ก็ให้หมักขยายเหมือนกับ บีทีชีวภาพ, บีเอสพลายแก้ว และไมโตฟากัส ตัวเดิมของเรา คือสามารถใช้เชื้อ 1 ช้อนชา (5 กรัมโดยประมาณ) หมักกับน้ำมะพร้าวอ่อนเฉาะเปิดฝาแง้มแล้วหยอดเชื้อลงไป ปิดฝาไว้เหมือนเดิม ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง, หรือจะหมักกับ นมยูเฮชที (โฟร์โมส, วัวแดง, แลคตาซอย ,ไวตามิลท์) 1 กล่อง ตัดปากเทใส่ถุงพลาสติกใส (ถุงน้ำแข็ง, ถุงกาแฟ, ถุงร้อน, ถุงเย็น) แล้วเอาหนังยางมัดหูห้อยแขวนไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก มักทิ้งไว้เท่ากัน คือ 24-48 ชั่วโมง แล้วนำมาผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นแดดอ่อนเช่นเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-986-1680-2 Line : tga001, tga002

มนตรี บุญจรัส
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ http://www.thaigreenagro.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: