ทำไม?…ต้องเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ

8 มิ.ย.

สืบเนื่องจากการใช้ทรัพยากรดินที่ไม่เคยคำนึงถึงผลเสียของเคมีสังเคราะห์ที่ใส่ลงไป ว่าจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารและกายภาพของดิน ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินสูญหายและไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลของธรรมชาติเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องรุนแรงขึ้น เพราะผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นได้สูญเสียความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุอาหาร ทำให้มีแร่ธาตุ วิตามิน และจุลินทรีย์ดีๆน้อยลง ส่งผลทำให้พืชขาดแคลนธาตุอาหาร อ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรค ทำให้การคุกคามของแมลงและเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่าย และนี้คือเหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่ใช้เคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดวิกฤติห่วงโซอาหารและระบบการเกษตร และ/ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
มีรายงานการสำรวจขององค์กรการอาหารและการเกษตรแห่งประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ในการทำเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอยู่ที่อันดับ 5 ของโลก ยาฆ่าหญ้าหรือสารป้องกันกำจัดวัชพืช และฮอร์โมนพืชอยู่ในอันดับ 4 ของโลก ซึ่งสรุปโดยรวมได้ว่าประเทศไทยนำเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรติดอันดับ 1ใน 4 ของโลกก็ว่าได้ครับ และนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกษตรผู้ผลิตอยู่ไม่ได้ เป็นหนี้เป็นสินเป็นทาสให้กับระบบทุนนิยมสามานย์ ที่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ราคาผลผลิตเท่าเดิม ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนมีหนี้สิน ฉะนั้นเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้
การเกษตรสมัยใหม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง…1)ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง 2)ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเพิ่มขึ้นทุกปีจึงจะได้รับผลผลิตเท่าเดิม 3)ปัญหาโรคแมลงระบาดทำให้ยุ่งยากในการป้องกันกำจัด 4)แม่น้ำ ลำคลอง ปนเปื้อนด้วยสารเคมี หรือสารพิษอันตรายตกค้าง 5)มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในผลผลิตเกินมาตราฐานกำหนด ทำให้เป็นพิษต่อผู้บริโภคได้ 6)สภาพแวดล้อมถูกทำลายเสียหายจนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม… นอกจากอันตรายจากเคมีที่ใช้ในพืชแล้ว การเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากในพื้นที่จำกัด ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายจึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมาก อาจส่งผลให้สารดังกล่าวตกค้างในเนื้อสัตว์ได้ ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่เป็นการทรมานสัตว์ ยังเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษย์อีกด้วย

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ http://www.thaigreenagro.com
เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: