ทางเลือก…ทางรอดอาชีพเกษตรกรมีไม่มาก

26 ก.ย.

ประเทศไทยเคยผู้ส่งออกข้าว ยางพารา เป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่แล้วการบริหารจัดการผิดพลาด ก่อหนี้ก่อสินให้พลเมืองที่ยังไม่ได้เกิดมา ปัญหาราคายางพาราตกต่ำก็เป็นภัยเศรษฐกิจร้ายแรงอีกตัวนึง บริหารจัดการไม่ดีก็จะก่อหนี้สินให้รุ่นหลังแบกรับไม่รู้จบสิ้น เคยตั้งคำถามให้ตัวเองบ้างมั้ย…ทำไมเกษตรกรรายย่อย(ตัวเรา)ยากจนลงเรื่อยๆ คำตอบ…อยู่ในใจ(ทุกคน) คือ…เราต้องพิจารณาปัญหาทั้งระบบ อย่าหลงประเด็น…แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบประชานิยม ว่าปัญหาของเกษตรกรรายใหญ่ที่ทำนา ทำสวน ทำไร่แปลงใหญ่ๆ หรือระบบฟาร์ม(ทุนนิยม)เขาก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึง

ปัญหาของเกษตรกรรายย่อยที่ทำแปลงเล็กก็เป็นอีกแบบหนึ่ง การผลิตของเกษตรกรรายย่อยนั้นมิเพียงเป็นการทำมาหากินเท่านั้น แต่มันเป็นวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม เมื่อสังคมกลายเป็นทุนนิยมมากขึ้น ปัญหาของเกษตรกรรายย่อยจะเริ่มรุนแรงมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว พึ่งรายได้หลักจากพืชชนิดเดียว เพื่อสนองความต้องการปริมาณที่มหาศาลแบบการผลิตของระบบทุนนิยม แต่ไม่มีการประกันราคาสินค้าเกษตรที่ชัดเจนแน่นอน ที่ร้ายกว่านั้นตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรยังเป็นกดราคาสินค้าอีก เนื่องจากกำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้าข้ามปี

พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชนชั้นกลางและล่าง ไม่อาจขัดขืน หรือสู้รบกับระบบทุนนิยมได้ เกษตรกรรายย่อยก็เช่นเดียวกัน เมื่อถูกตลาดแบบทุนนิยมครอบงำเช่นนี้ เหลือทางเลือกที่เอาตัวรอด 2ทาง คือ… (1) ปล่อยอาชีพเกษตรให้ล่มสลายแล้วกลายเป็นกองทัพแรงงานรับใช้ระบบทุนนิยม กับ…(2) ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชมากชนิด เลี้ยงสัตว์หลายประเภท ลดต้นทุนการลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า ฯลฯ ไม่ใช่รั้นแต่จะปลูกพืชชนิดเดียว ผลผลิตออกมา ราคาตก ขาดทุน นั่งรอโชคชะตาให้รัฐช่วย…ยืนซิครับ… ลองยืนบนลำแข้งตัวเองบ้าง…แล้วท่านจะภูมิใจ สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือนักวิชาการชมรมฯ(081-3983128)

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  http://www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com

Credit : http://www.thaigreenagro.com/Aticle.aspx?id=21321&Param2=13

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: