ฉลาดคิดฉลาดใช้…ปุ๋ยเคมี คือธาตุอาหารพืชไม่ใช่สารพิษอันตราย

10 ต.ค.

เมื่อพูดถึงปุ๋ยเคมีหลายต่อหลายคนเข้าใจว่าเป็นสารเคมีที่มีพิษ ถึงแม้จะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตงอกงาม ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลผลิตที่ได้ตรวจสอบ…ไม่พบสารพิษอันตราย ซึ่งถือว่าอาหารที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ไม่แคล้วถูกโจมตีติติงว่าคุณภาพที่ได้…ไม่ดี รสชาติไม่อร่อยต่างๆนานา สู้ผลผลิตที่ได้จากการปลูกโดยอาศัยปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆไม่ได้ พยายามปลุกกระแสให้เกษตรกรผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเกิดความสับสน ก็จริงอยู่ที่ปุ๋ยเคมีได้มา…ต้องกรรมวิธีทางเคมี แต่เคมีชนิดหนึ่งเป็นเคมีปุ๋ย…ไม่เป็นอันตราย ไม่ตกค้าง หรือก่อให้เกิดพิษในอาหาร ให้คุณประโยชน์มากกว่าโทษทั้งต่อดินและผลผลิตของพืช

ปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารพืชที่มีปริมาณสารเข้มข้นเมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ ที่สำคัญเมื่อหว่านลงดินก็สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารอย่าง NH+4, NO-3, H2PO-4, K+ ให้ละลายอยู่ในน้ำในดินพร้อมที่จะให้รากพืชดูดกินได้ทันที สังเกตได้จากการตอบสนองของพืชต่อปุ๋ยเคมีจะรวดเร็วและทันต่อจังหวะความต้องการ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตเร็วและการเพิ่มของผลผลิต ปุ๋ยเคมีจะตอบโจทย์ได้ดีเห็นผลชัดเจนต่อเมื่อดินขาดธาตุอาหาร หรือเป็นกรด-ด่าง เสื่อมสภาพไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้ ต่างกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องรอให้จุลินทรีย์ ไส้เดือน ย่อยสลายก่อน จึงจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้ ขบวนการย่อยสลายจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความชื้น ออกซิเจน และอุณหภูมิในดิน…ว่าเหมาะสม เอื้อต่อขบวนการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตอย่างจุลินทรีย์หรือไม่ ซึ่งต้องใช้ในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี เช่น…หว่านปุ๋ยอินทรีย์ 1-4 ตันต่อไร่ เมื่อเทียบเท่ากับใช้ปุ๋ยเคมีแค่ 50 กก.ต่อไร่

จะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างก็ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำให้พืชผักใบเขียวสด กรอบ มีแร่ธาตุสูงขึ้น หรือทำให้อ้อยมีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงขึ้น หรือทำให้มันสำปะหลังมีปริมาณแป้งที่มากขึ้น หรือทำให้หญ้าอาหารสัตว์มีโปรตีนที่สูงขึ้น หรือแม้แต่การออกดอกติดผลเร็วทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีจะเกิดผลเสียต่อพืชก็ต่อเมื่อใช้ไม่ถูกต้อง เดาสุ่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของดินและพืชที่ปลูก จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีต่างก็มีข้อเด่น ข้อด้อย เกษตรกรผู้ใช้ต้องมีความรู้เรื่องปุ๋ยพอสมควร จึงจะสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามข้อมูลวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน (081-3983128)

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  http://www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com

Credit : http://www.thaigreenagro.com/Aticle.aspx?id=21384&Param2=13

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: